Ik breng
dynamiek & beweging!

Je weet dat het beter kan ...

Als bestuurder / manager / ondernemer weet je dat jouw financiële afdeling een cruciale belangrijke rol speelt bij nieuwe plannen en verbeterprocessen.

Als de communicatie met of binnen de financiële niet lekker loopt, dan heeft dat direct gevolg voor het resultaat.

Hoe ga je ervoor zorgen dat:

 • je tijdige en juiste informatie krijgt over die onderwerpen die voor jou belangrijk zijn
 • de informatie helder en duidelijk aan jou en jouw (management)team gepresenteerd wordt;
 • de mensen binnen jouw organisatie elkaar beter weten te vinden (over afdelingen heen) en er meer verbinding ontstaat;
 • je inzicht krijgt in welke bezwaren en weerstand er leven;
 • jullie nu eindelijk die verandering gaan realiseren.

Kortom: je wil dat de communicatie met jouw financials verbeterd en dat jullie elkaar beter begrijpen!

 

Als begeleider van verandering zorg ik voor een optimale communicatie met en informatievoorziening vanuit jouw financiële afdeling. Met als resultaat een team dat in verbinding met de rest van de organisatie niet alleen zorgt voor de juiste informatie maar ook helder kan verwoorden waarom ze doen wat ze doen.

Wat heb je nodig?

Je weet dat het beter kan maar hoe pak je dat aan?

Het zou fijn zijn als er iemand was die zowel jou als de financials begrijpt. En die:

 • structuur aanbrengt in de te nemen stappen;
 • verbinding kan brengen tussen jouw mensen;
 • mensen en projecten in beweging kan zetten;
 • de angel uit het vraagstuk haalt;
 • het proces van verandering kan vormgeven en begeleiden;
 • jou of jouw mensen kan coachen.
 • met jou kan sparren over de vraag of de verandering waar jij voor staat;
 • die tijdelijk wat werk uit handen neemt.

Als begeleider van verandering zorg ik voor een optimale communicatie met en informatievoorziening vanuit jouw financiële afdeling. Met als resultaat een team dat in verbinding met de rest van de organisatie niet alleen zorgt voor de juiste informatie maar ook helder kan verwoorden waarom ze doen wat ze doen.

Mijn stevige basis in finance en coaching combineer ik met mijn kwaliteit om mensen te verbinden.

Meer weten over mij? 

De KSU heeft haar besturingsfilosofie gewijzigd en richt haar organisatiestructuur daarom anders in.  We hebben Carla Tijhuis gevraagd de functie, positie en werkwijze van business control in die nieuwe organisatie te definiëren en te beschrijven. 
Carla heeft die vraag zeer adequaat ene daadkrachtig opgepakt. Snel, deskundig en met veel gevoel voor veranderende verhoudingen vond ze een weg binnen de KSU en slaagde ze erin haar opdracht binnen de tijd en naar veel tevredenheid af te ronden. Daarbij toonde ze zich verbindend en toekomstgericht. 

Carla is een goede professional en heel fijn om mee te werken. Wat me bijblijft van Carla is haar deskundigheid, haar verbindende kracht en haar slagvaardigheid.
Tjeerd de jong
Voorzitter Raad van Bestuur KSU